Real Engineering d.o.o.

direktor Rok Klanjšček, u.d.i.a.

Rojen 12. 1. 1967 v Šempetru pri Gorici, šolanje v Kobaridu in Ajdovščini

 1985-1991, študij in diploma pri prof.Bonči na FAGG-Arhitektura v Ljubljani

 1992-1993, Društvo arhitektov, Ljubljana, redna zaposlitev

 1993, delovna praksa pri arh. Hacin-u, Ženeva, Švica

 1994- 1998, Real Engineering d.o.o., Ljubljana, redna zaposlitev, projektant

 1998- , Real Engineering d.o.o., Ljubljana, lastnik in vodja biroja

partner Janez Hacin, architect

Rojen 20. 6. 1931 v Celju, šolanje v Mariboru

 1949-1951, študij arhitekture na Ljubljanski univerzi

 1951-1954, študij arhitekture na Dunaju in v Stockholmu, delo v arhitekturnih birojih H. Seklerja na Dunaju in H. Asplunda v Stockholmu

 1954-1958, študij in magisterska diploma na univerzi Princeton v ZDA

 1959-1968, partner v arhitekturnem uradu Gampert, Hacin in Oberson v Ženevi

 1968-1978, partner v arhitekturnem uradu Hacin in Oberson v Ženevi

 1978-1983, direktor urada Optimum Habitat Ltd v Londonu

 1982-1986, član nadzornega sveta podjetja Cryophysics SA v Ženevi

 1985-1998, direktor podjetja Landengardi SA v Ženevi

 1990-1998, direktor filantropske fundacije HFF v Bostonu v ZDA

 1991-1997, direktor podjetja Illyrco Holding SA v Ženevi in Ljubljani

Aljaž Lavrič, u.d.i.a.

Rojen 8. 12. 1975 v Kranju, šolanje v Kranju

 2006 diploma pri prof. Vodopivcu na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani.

 2006- , samozaposlen v kulturi - arhitekt

Gašper Zalar, u.d.i.a.

Rojen 15. 12. 1973 v Ljubljani, šolanje v Ljubljani

 1992-2001, študij in diploma pri prof. Gabrijelčiču na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani

 2001- , Samozaposleni v kulturi - arhitekt

Grega Tramte, u.d.i.a.
Rojen 5.10.1973 v Ljubljani, šolanje v Kranju

 2002 diploma pri prof. Leskovcu na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani.

 2002- , samozaposlen v kulturi - arhitekt


Tanja Lozej, m.i.a.
Rojena 21. 1. 1991 v Šempetru pri Gorici, šolanje v Ajdovščini in Novi Gorici

 2017 magisterij pri prof. Koželju na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. 

 2017- , samozaposlena
 

© 1995 - 2021 Real Engineering d.o.o.